Centrum ROVNOVÁŽKA

Naší vizí je probouzet v ostatních žitelné mužsko-ženské principy a tím podporovat harmonii života jednotlivce (individuální bytosti), soužití párů a rodin v jejich společenství.  

Žijeme v době kdy je toho moc. Moc informací, moc požadavků na nás samotné, moc očekávání od společnosti, systému, rodiny. Někdy je opravdu těžké se v tom všem zastavit a uvědomit si, co je v životě opravdu důležité a na co se zaměřit svoji pozornost.

Jsme manželský pár od roku 2013, a v životě už jsme si prošli nespočet životních zkoušek a výzev a stále nalézáme a procházíme nové. Víme, že udržet si zdravý vztah sám k sobě a ke druhým někdy není jednoduché. Natož žít ve dvou v harmonickém a láskyplném vztahu. Upřímný partnerský vztah tvoří nejvyšší universitu, nejtěžší a nejúčinnější poznání nás samotných. 

V terminologii Tao je popisováno, že celý náš vesmír je stvořen dvěma protikladnými silami, které jsou nazývány JING a JANG. V běžném praktickém životě to můžeme vyjádřit jako den x noc, ráno x večer, sluneční teplá energie x měsíční chladná energie, odpočinek x aktivita, mužské a ženské.

I každá lidská bytost se skládá z těchto protichůdných mužských a ženských sil, které se vzájemně ovlivňují. Můžeme si v našem těle představit dvě nádoby. Jednu pro energii JANGOVOU a druhou pro energii JINOVOU. V ideálním případě by bylo, kdyby obě tyto nádoby byly naplněné a hladiny mezi sebou vyrovnané. Ale tak jak žijeme, energie v nádobách se mohou postupně vyčerpat a hladiny mohou být mezi sebou v nerovnováze. To vytváří v člověku různé oslabení a omezení, což způsobuje vznik disharmonii v našem těle a v životě.

V každé ženě je kromě její vědomé ženské podstaty také skrytý princip mužský a u mužů je tomu obráceně, tedy vědomý mužský princip je doprovázen nevědomým ženským aspektem. Jen se je v běžném praktickém životě naučit rozlišovat a využívat v náš prospěch. Pokud pochopíme ženskou podstatu v muži a mužskou podstatu v ženě, jejich vědomou různorodost a integraci do úplnosti osobnosti, pak se tato osobnost (mužská či ženská) může plně projevit a být autentická vůči sobě i ostatním. A žít tak život v harmonii sám se sebou a s druhými.